top of page

Senior Data Engineer

Utrecht, Netherlands

Job Type

Permanent (32, 36 or 40 hours)

About the Role


Requirements

 • 5-10 jaar werkervaring als data-engineer binnen een organisatie

 • Een BSc of Msc in computer wetenschappen, informatie technologie, Wiskunde, of een gelijkwaardige opleiding of training.

 • Sterke vaardigheid in SQL en ervaring met Microsoft SQL Server, inclusief ervaring met complexe queries, stored procedures en prestatie-optimalisatie.

 • Kennis van datamodellering, database-ontwerp en ETL-processen, evenals ervaring met datawarehousing en gegevensintegratietechnologieën.

 • Vaardigheid in ten minste één programmeertaal, zoals C #, Python of Java, voor het bouwen van aangepaste ETL-processen en automatiseringsscripts.

 • Ervaring met datavisualisatietools zoals Power BI, Tableau of QlikView en het vermogen om dashboards en rapporten te maken en te onderhouden.

 • Bekendheid met Microsoft Azure-cloudtechnologieën, zoals Azure Data Factory, Azure SQL Database en Azure Data Lake Storage.

 • Kennis van datagovernance- en data security, evenals ervaring met nalevingsnormen zoals HIPAA, GDPR of CCPA.

 • Sterke probleemoplossende vaardigheden en het vermogen om te werken met grote en complexe datasets.

 • Mogelijkheid om samen te werken met andere teamleden, zoals datascientists en business analysten, en effectief te communiceren met stakeholders.

 • Ervaring met agile methodologieën en het vermogen om projecten te beheren en taken effectief te prioriteren.

 • Bekendheid met versiebeheertools, zoals Git of SVN, en ervaring met code review-processen.

About the Company

Werken bij Kinsman geeft je de kans om de moeilijkste en grootste datagerelateerde obstakels op te lossen. Uitdagende en veeleisende problemen vereisen zorgvuldige overweging en toewijding, maar zijn ook lonend.

Je zult het grootste deel van je tijd besteden aan het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van een robuuste en schaalbare database voor operationele rapportage- en analyseomgeving van onze klanten. Je neemt actief deel aan de besluitvorming, planning en uitvoering van projecten om de tech-stack en data-architectuur opnieuw vorm te geven en te verbeteren.

Ons "Data Intelligence"-team in Utrecht, Nederland is op zoek naar een senior data-engineer. Het team werkt aan het bieden van analysemogelijkheden om datagestuurde besluitvorming te ondersteunen door hoogwaardige gegevens te leveren en rapporten te maken voor verschillende bedrijfsdomeinen.

Your most important tasks

 • Klanten hun datagerelateerde behoeften helpen begrijpen en aanbevelingen doen over de meest geschikte tech-stacks en architecturen om aan die behoeften te voldoen.

 • Ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van ETL-processen met behulp van bijvoorbeeld Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS), Azure Data Factory of andere gerelateerde tech-stacks.

 • Ontwikkelen en onderhouden van complexe SQL-query's, opgeslagen procedures en functies om gegevensopvraging en -verwerking te ondersteunen.

 • Ontwerpen en ontwikkelen van datamodellen en databaseschema's met behulp van bijvoorbeeld MSS of andere gerelateerde techn-stacks om gegevensconsistentie, integriteit en prestaties te verhogen.

 • Samenwerken met data scientists, business analisten en andere belanghebbenden om hun data-gerelateerde eisen te begrijpen en ervoor te zorgen dat gegevens tijdig en nauwkeurig beschikbaar zijn.

 • Ontwikkelen en onderhouden van gegevenspipelines en workflows om gegevensverwerking, transformatie en analyse te automatiseren.

 • Zorgen voor data-security, privacy en naleving van relevante normen zoals GDPR of HIPAA.

 • Mentoren en begeleiden van junior data engineers of andere teamleden over best-practices, nieuwe tech-stacks en benaderingen van data engineering.

Over het algemeen speelt een senior data engineer bij Kinsman een cruciale rol bij het helpen van onze klanten om hun gegevensassets optimaal te benutten om zo betere operationele beslissingen te kunnen maken.

bottom of page